Δρομολόγια Κρήτης

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το ΚΤΕΛ Αχαΐας έχει συνεργασία με τα ΚΤΕΛ Χανιων Ρεθυμνου ΑΕ και ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.

Το επιβατικό κοινό μπορεί να μετακινηθεί από και προς τα Χανιά και το Ηράκλειο αλλά και την Πάτρα αντιστρόφως, μέσω της συνεργασίας με αυτά τα ΚΤΕΛ.

Για περισσότερες πληροφορίες (ώρες και δρομολόγια) παρακαλούμε πολύ τηλεφωνήστε στα:

2610 623 886-8 (πληροφορίες ΚΤΕΛ Αχαΐας)
28210 93052 (πληροφορίες ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου)
2810 246530 (πληροφορίες ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου)

Ευχαριστούμε πολύ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

 

ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ –ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Α.Μ.Α.Ε. 55249/22/Β/03/35

ΕΔΡΑ ΠΑΤΡΑ ΖΑΙΜΗ 2-ΟΘ.ΑΜΑΛΙΑΣ

ΑΦΜ: 090025039  –    Δ.Ο.Υ.: Α΄ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

         Μετά από την υπ’ αριθμ. Πρακτ. 02/12-01-2022 απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου της ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ  Α.E. καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην Πάτρα την 5η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 9ην στην αίθουσα των Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος Ν. ΑΧΑΪΑΣ,  Αράτου 21,  Πάτρα με το παρακάτω  μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. A. Eκλογή  Προέδρου

  Β.  Αντιπροέδρου

  Γ.  5 Μελών Δ/κού Συμβουλίου

Για  την Διοίκηση της Εταιρείας από 11/2/2022 έως 10/2/2026

 

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας – Ζαίμη 2 Πάτρα- ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για την Γενική Συνέλευση. Μέσα στην ίδια πιο πάνω προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της τα αποδεικτικά των καταθέσεων των μετοχών και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των Μετόχων.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και τις ρυθμίσεις του Ν. 3710/2008, Άθρ. 25, πρέπει μαζί με την αίτησή τους να καταθέσουν αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου τους στην Γραμματεία της εταιρίας, μέχρι της 12ης μεσημβρινής της προηγούμενης ημέρας της Γενικής Συνέλευσης.

Λόγω σοβαρότητας του θέματος παρακαλούνται να προσέλθουν όλοι οι μέτοχοι της ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ  Α.Ε.

ΠΑΤΡΑ 11-01-2022                                      

Για το Δ/κό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                         

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόσκληση σε έκτακτη γενική συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία

¨ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨

με δ.τ «ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.», Αριθ. ΓΕΜΗ: 035851816000

που εδρεύει στην Πάτρα

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. που λήφθηκε στην υπ’ αρίθμ. 19/15-11-2021 συνεδρίασης του και σύμφωνα με τον νόμο 2963/2001 και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ¨ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10-12-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. . στην αίθουσα των Επαγγελματιών και Βιοτεχνών στην οδό Αράτου 21 (Πλ. Όλγας), Πάτρα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2022 «ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.»
  2. Εναρμόνιση του καταστατικού με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 με τροποποίηση ή /και διαγραφή άρθρων του καταστατικού.

 

Οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων όπως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στην εταιρεία ( 5 ) πέντε ημέρες πριν (05/12/2021) την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία στην Πρώτη Γ. Συνέλευση θα επαναληφθεί την 21η Δεκεμβρίου 2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στον ίδιο τόπο με οσουσδήποτε παρόντες.

Πάτρα 19-11-2021

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Χρήση Freedom Pass για νέους 18-25 ετών

Το ΚΤΕΛ Αχαΐας συμμετέχει στο Πρόγραμμα Freedom Pass για νέους 18-25 ετών οι οποίοι έχουν λάβει την κάρτα των 150 ευρώ εφόσον συμμετέχουν στο πρόγραμμα του εμβολιασμού.

Πρόκειται για μια απλή και εύκολη διαδικασία η οποία γίνεται με τους εξής τρόπους:

  • Στα εκδοτήρια εισιτηρίων, έχοντας αποθηκευμένη την κάρτα Freedom Pass στο κινητό τους (το κινητό πρέπει να έχει τεχνολογία NFC), μέσω ανέπαφης πληρωμής με POS
  • Απευθείας με e-ticket, στη διεύθυνση eticket.ktelachaias.gr με την συμπλήρωση των στοιχείων της ψηφιακής κάρτας Freedom Pass στο ανάλογο πεδίο, όπως με κάθε χρεωστική κάρτα. Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του κωδικού CCV (βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάρτας)