Τροποποιούνται τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Αχαΐας, λόγω της απεργίας των αγροτών

Ενημερωθείτε σχετικά με τα δρομολόγια στο τμήμα πληροφοριών του ΚΤΕΛ Αχαΐας
τηλ. 2610 623 886-8