Τροποποίηση δρομολογίων Θεσσαλονίκη – Πάτρα – Θεσσαλονίκη από 23 Ιαν. 2017

Έκτακτη τροποποίηση δρομολογίων Θεσσαλονίκη – Πάτρα – Θεσσαλονίκη από 23 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2017

Αναλυτικά από Θεσσαλονίκη προς Πάτρα:

Δευτέρα: 08:15, 11:30, 15:15
Τρίτη: 09:15, 15:15
Τετάρτη: 09:15, 15:15
Πέμπτη: 09:15, 15:15
Παρασκευή: 08:15, 11:30, 15:15
Σάββατο: 09:15, 15:15
Κυριακή: 08:15, 11:30, 15:15

Αναλυτικά από Πάτρα προς Θεσσαλονίκη

Δευτέρα: 08:30, 12:15, 15:30
Τρίτη: 08:30, 15:30
Τετάρτη: 08:30, 15:30
Πέμπτη: 08:30, 15:30
Παρασκευή: 08:30, 12:15, 15:30
Σάββατο: 08:30, 15:30
Κυριακή: 08:30, 12:15, 15:30