Τροποποίηση δρομολογίων από και πρός την Αθήνα

Ανακοίνωση

Προς το Επιβατικό κοινό

Τροποποίηση Δρομολογίων

Πάτρα – Αθήνα (Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη) διαφοροποιούνται ως εξής:

02:30, 05:15, 06:00, 07:45, 08:15, 09:00, 09:30, 10:00, 10:45, 11:30, 12:30, 13:15, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:45, 19:30, 20:30, 21:45

Αθήνα Πάτρα (Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη) :

05:30, 06:30, 07:15, 08:00, 08:30, 09:00, 09:45, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30

Πάτρα – Αθήνα (Σάββατο):

05:45, 06:30, 07:15, 07:45, 08:15, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 21:45

Αθήνα Πάτρα (Σάββατο) :

06:15, 07:15, 08:00, 08:30, 09:00, 09:45, 10:30, 11:00, 11:45, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 20:30, 21:15, 22:00

Δείτε περισσότερα:

Πάτρα – Αθήνα

Αθήνα – Πάτρα