Πρόσκληση ΓΣ 8.2.2014

Δείτε την πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στη σελίδα «Η εταιρεία» -> «Δημόσια Έγγραφα».