Νεό δρομολόγιο Πάτρα-Θεσσαλονική από 21/2-3/3/2017

Από 21/2/2017 έως 3/3/2017 θα ισχύουν τα δρομολόγια:

  • Πάτρα-Θεσσαλονίκη: 08:30, 12:15, 15:30
  • Θεσσαλονίκη-Πάτρα: 8:15, 09:15, 11:30, 15:15

Τα παραπάνω δρομολόγια δεν θα ισχύσουν την Κυριακής 26/2