Νέες Τιμές Εισιτηρίων

Λόγω της αλλαγής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας την Δευτέρα 15/03/2010, ενδέχεται να υπάρξουν αναπροσαρμογές τιμών σε ορισμένα δρομολόγια.