Μόνο για την Κυριακή 14/08 το δρομολόγιο 08:15 Θεσ/νίκη – Πάτρα δεν θα πραγματοποιηθεί

Μόνο για την Κυριακή 14/08 το δρομολόγιο 08:15 Θεσ/νίκη – Πάτρα δεν θα πραγματοποιηθεί