Κατάργηση δρομολογίου από και προς Χαλκίδα

Από Παρασκευή 27/7/2012 καταργείται το δρομολόγιο από Πάτρα-Χαλκίδα και Χαλκίδα-Πάτρα κάθε Παρασκευή και Κυριακή.