Ηλεκτρονικά εισιτήρια

Στα εισιτήρια που εκδίδονται ηλεκτρονικά, απαγορεύεται η οποιαδήποτε τροποποίηση (ώρας και ημέρας).