Επαναφορά των δρομολογίων για Λαμία, Λάρισσα, Θεσσαλονίκη

Τα δρομολόγια από Πάτρα προς Λαμία, Λάρισσα, Θεσαλλονικη και αντίστροφα, εξυπηρετούνται πλέον από εννιαία γραμμή η οποία διερχεται από Αγιόκαμπο.