Χειμερινά Δρομολόγια Ν. Αχαΐας

Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.

ΠΑΤΡΑ – ΒΑΡΔΑ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:40 X X X X X
07:00 X X
08:00 X X X X X X X
08:30 X
09:00 X X X X X X X
10:00 X X X X X X X
12:00 X X X X X X X
14:20 X X
14:30 X X X X X
16:00 X X X X X X X
18:00 X X X X X X X
20:40 X X X X X

 

ΒΑΡΔΑ – ΠΑΤΡΑ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:00 X X X X X X X
09:25 X X X X X X
10:00 X
10:30 X X X X X X
11:30 X X X X X X X
13:30 X X X X X X X
15:30 X X
16:00 X X X X X
17:30 X X X X X X X
19:30 X X X X X X X
21:40 X X X X X

 

Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.

ΠΑΤΡΑ – ΜΕΤΟΧΙ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:30 X X X X X
11:00 X X X X X X X
13:15 X X X X X X X
15:15 X X X X X X X
17:00 X X X X X X X
19:10 X X X X X X X
20:40 X X
21:15 X X X X X

 

ΜΕΤΟΧΙ- ΠΑΤΡΑ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07:00 X X X X X X
10:00 X X X X X
12:40 X X X X X X X
14:40 X X X X X X X
16:40 X X X X X X X
18:40 X X X X X X X
20:40 X X X X X
21:40 X X

 

Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.

ΠΑΤΡΑ – ΡΙΟΛΟΣ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:00 X X X X X
10:30 X X X X X
13:30 X X X X X
17:00 X X X X X

 

ΡΙΟΛΟΣ – ΠΑΤΡΑ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07:30 X X X X X
11:50 X X X X X
14:30 X X X X X
18:30 X X X X X

 

Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.

ΠΑΤΡΑ – ΒΕΛΙΤΣΕΣ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00 X X X X X
13:00 X X X X X

 

ΒΕΛΙΤΣΕΣ – ΠΑΤΡΑ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07:10 X X X X X
15:00 X X X X X

 

Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.

ΠΑΤΡΑ – ΠΟΡΤΕΣ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:45 X X X X X
13:00 X X X X X

ΠΟΡΤΕΣ – ΠΑΤΡΑ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07:15 X X X X X
15:00 X X X X X

 

Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.

ΠΑΤΡΑ – ΑΡΑΞΟΣ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07:10 X X X X X
11:30 X X X X X

ΑΡΑΞΟΣ – ΠΑΤΡΑ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:15 X X X X X
13:00 X X X X X

 

Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.

ΠΑΤΡΑ – ΜΑΖΑΡΑΚΙ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:00 X X X X X
08:30 X X
13:30 X X X X X

 

ΜΑΖΑΡΑΚΙ – ΠΑΤΡΑ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07:15 X X X X X
10:00 X X
14:20 X X X X X

 

Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.

ΠΑΤΡΑ – ΆΡΛΑ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:00 X X X X X
12:45 X X X X X

 

ΆΡΛΑ – ΠΑΤΡΑ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07:15 X X X X X
14:10 X X X X X

 

Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.

ΠΑΤΡΑ – ΣΕΛΛΑ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:30 X X X X X
10:30 X X X X X
14:30 X X X X X
20:30 X X X X X

 

ΣΕΛΛΑ – ΠΑΤΡΑ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07:15 X X X X X
11:15 X X X X X
15:15 X X X X X
21:15 X X X X X

 

Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.

ΠΑΤΡΑ – ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:45 X X X X X
07:45 X
11:00 X X X X X
12:00 X
13:00 X X X X X
20:30 X X X X X

 

ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ – ΠΑΤΡΑ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07:20 X X X X X
08:20 X X X X X X
11:30 X X X X X
12:30 X
13:30 X X X X X
21:00 X X X X X

 

Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.

ΠΑΤΡΑ – ΣΤΑΡΟΧΩΡΙ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:45 X X X X X
13:15 X X X X X

 

ΣΤΑΡΟΧΩΡΙ – ΠΑΤΡΑ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:50 X X X X X
15:00 X X X X X

 

Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.

ΠΑΤΡΑ – ΣΚΙΑΔΑ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:45 X X X X X
12:45 X X X X X X
17:00 X X X X X

 

ΣΚΙΑΔΑ – ΠΑΤΡΑ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07:00 X X X X X
14:00 X
14:45 X X X X X
18:15 X X X X X

 

Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.

ΠΑΤΡΑ – ΔΡΟΣΙΑ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:30 X X X X X
12:00 X X X X X

ΔΡΟΣΙΑ – ΠΑΤΡΑ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07:15 X X X X X
13:30 X X X X X

Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.

ΠΑΤΡΑ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:45 X X X X X
13:00 X X X X X
16:00 X X X X X X X

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΠΑΤΡΑ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:45 X X X X X
14:00 X X X X X
17:00 X X X X X X X

Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.

ΠΑΤΡΑ – ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:45 X X X X X
07:00 X X X X X X
13:00 X X X X X
16:00 X X X X X
22:25 X X X X X

ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:00 X X X X X
08:15 X
14:00 X X X X X
15:15 X X X X X
23:00 X X X X X

Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.

ΠΑΤΡΑ – ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:15 X X X X X
13:00 X X X X X

ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ – ΠΑΤΡΑ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:40 X X X X X
14:45 X X X X X

Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.

ΠΑΤΡΑ – ΑΙΓΙΟ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07:00 X X X X X
08:00 X X X X X X X
09:00 X X X X X X
10:00 X X X X X X X
11:00 X X X X X X
12:00 Ν.Ε.Ο. X X X X X X X
12:10 X X X X X
13:00 Ν.Ε.Ο. X X X X X X X
13:10 X X X X X
13:45 X X X X X
14:00 Ν.Ε.Ο. X X X X X X X
14:15 X X X X X
15:00 Ν.Ε.Ο. X X X X X X X
15:15 X X X X X
16:00 X X X X X X X
17:00 X X X X X X X
18:00 X X X X X X X
19:15 X X X X X X X
20:30 X X X X X X X
22:15 X X X X X X X

ΑΙΓΙΟ – ΠΑΤΡΑ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:50 X X X X X
06:30 X X X X X
07:00 Ν.Ε.Ο. X X X X X X X
07:15 X X X X X
08:00 X X X X X X
08:00 Ν.Ε.Ο. X X X X X
08:15 Ν.Ε.Ο. X X X X X
09:00 Ν.Ε.Ο. X X X X X X X
09:10 X X X X X
10:00 X X X X X X
11:00 X X X X X X X
12:00 X X X X X X X
13:00 X X X X X X X
14:00 X X X X X X X
14:00 Ν.Ε.Ο. X X X X X
15:00 X X X X X X X
16:00 X X X X X X X
17:00 X X X X X X X
18:00 X X X X X X X
19:00 X X X X X X X
21:00 X X X X X X X

Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.

ΠΑΤΡΑ-ΦΑΡΑΙ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:15 X X X X X
07:15 X
12:00 X X X X X
13:15 X X X X X
13:30 X
17:00 X X X X X X
22:25 X X X X X

ΦΑΡΑΙ-ΠΑΤΡΑ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07:10 X X X X X
08:00 X X X X X
08:30 X
14:45 X X X X X
19:00 X X X X X X X
23:00 X X X X X

Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.
ΠΑΤΡΑ-Α.ΑΛΙΣΣΟΣ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07:10 X X X X X
12:00 X X X X X
14:10 X X X X X
17:00 X X X X X
22:15 X X X X X

Α.ΑΛΙΣΣΟΣ-ΠΑΤΡΑ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:05 X X X X X
07:05 X X X X X
09:05 X X X X X
13:05 X X X X X
14:05 X X X X X
15:30 X X X X X
19:10 X X X X X

Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.
ΑΙΓΙΟ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:45 X X X X X
14:10 X X X X X

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΑΙΓΙΟ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09:00 X X X X X
16:45 X X X X X X

Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.
ΑΙΓΙΟ-ΑΚΡΑΤΑ

Τα δρομολόγια εκτελούνται καθημερινά, εκτός από εθνικές αργίες

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07:00 X X X X X X
12:45 X X X X X
15:00 X X X X X

ΑΚΡΑΤΑ-ΑΙΓΙΟ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:00 X X X X X
08:00 X X X X X X
14:00 X X X X X
16:00 X X X X X

Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.
ΑΙΓΙΟ-ΔΕΡΒΕΝΙ
Τα δρομολόγια εκτελούνται καθημερινά, εκτός από εθνικές αργίες

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00 X X X X X
15:00 X X X X X

ΔΕΡΒΕΝΙ-ΑΙΓΙΟ

άμα τη αφίξει πλην Σαββάτου, Κυριακής, αργιών

 

Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.
ΑΙΓΙΟ-ΚΟΥΝΙΝΑ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:30 X X
13:30 X X

ΚΟΥΝΙΝΑ-ΑΙΓΙΟ

άμα τη αφίξει

 

Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.
ΑΙΓΙΟ – ΔΙΑΚΟΠΤΟ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00 X X X X X
07:00 X X X X X X
07:45 X X X X X
10:00 X X X X X X
11:15 X X X X X X
12:45 X X X X X
13:45 X X X X X X
14:10 X X X X X
15:00 X X X X X
21:05 X X X X X

 

ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΑΙΓΙΟ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:30 X X X X X
07:50 X X X X X
08:15 X X X X X
08:30 X X X X X X
09:30 X X X X X
09:50 X X X X X
10:20 X X X X X X
11:45 X X X X X X
14:10 X X X X X X
14:30 X X X X X
15:30 X X X X X
16:30 X X X X X
17:50 X X X X X
21:20 X X X X X

Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.
ΠΑΤΡΑ – ΠΙΤΙΤΣΑ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:30 X X X X X
10:30
Μέχρι Σελλά
X X X X X
14:30 X X X X X
20:30
Μέχρι Σελλά
X X X X X

 

ΠΙΤΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ

άμα τη αφίξει

Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.
ΑΚΡΑΤΑ – ΠΕΡΙΘΩΡΙ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:30 X X
13:15 X X

 

ΠΕΡΙΘΩΡΙ-ΑΚΡΑΤΑ

άμα τη αφίξει

Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.
ΑΚΡΑΤΑ – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:00 X X X
13:15 X X X

 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΑΚΡΑΤΑ

άμα τη αφίξει εκτός αργιών

Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.
ΑΙΓΙΟ – ΔΑΜΑΚΙΝΗ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:45 X X
14:00 X X

 

ΔΑΜΑΚΙΝΗ – ΑΙΓΙΟ

άμα τη αφίξει