Πάτρα -Καλαμάτα – Πάτρα

Πάτρα – Καλαμάτα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:30 X X X X X X X
16:00 X X X X X X X

Καλαμάτα- Πάτρα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:30 X X X X X X X
16:00 X X X X X X X