Δρομολόγια

       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝO
* Τα δρομολόγια express (Πάτρα-Αθήνα, Αθήνα-Πάτρα) δεν ισχύουν
Τα δρομολόγια από ΤΡΙΤΗ 26/01 έως ΠΕΜΠΤΗ 28/01 είναι τα εξής:
Τα δρομολόγια από Σάββατo 23/01 έως Δευτέρα 25/01 είναι τα εξής:
Τα δρομολόγια από ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/1 είναι τα εξής:

Τις αργίες τα δρομολόγια διαφοροποιούνται

Τηλέφωνο Πληροφοριών – Εκδοτήρια: 2610 623 886 (-8)

Επιλέξτε από το μενού στο πλάι τον προορισμό για τον οποίο σας ενδιαφέρει να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των δρομολογίων.