Δρομολόγια

      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝO
* Τα δρομολόγια express (Πάτρα-Αθήνα, Αθήνα-Πάτρα) επανέρχονται συγκεκριμένες ώρες (βλ. καθημερινό πρόγραμμα)
 
 
 
Τα δρομολόγια από Πέμπτη 21/10 έως Τρίτη 26/10 είναι τα εξής:
 
 
Τα δρομολόγια της Τρίτης 19/10 και της Τετάρτης 20/10 είναι τα εξής:
 
Τα δρομολόγια για την Δευτέρα 18/10 είναι τα εξής:
 
 

Τις αργίες τα δρομολόγια διαφοροποιούνται

Τηλέφωνο Πληροφοριών – Εκδοτήρια: 2610 623 886 (-8)

Επιλέξτε από το μενού στο πλάι τον προορισμό για τον οποίο σας ενδιαφέρει να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των δρομολογίων.