Δρομολόγια

      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝO
* Τα δρομολόγια express (Πάτρα-Αθήνα, Αθήνα-Πάτρα) επανέρχονται συγκεκριμένες ώρες (βλ. καθημερινό πρόγραμμα)
 
Τα δρομολόγια από Δευτέρα 23/5 μέχρι και Παρασκευή 27/5 είναι τα εξής:
 
 
Τα δρομολόγια από Πέμπτη 19/5 έως και Κυριακή 22/5 είναι τα εξής:
 
 
Το πρόγραμμα δρομολογίων από Δευτέρα 16/5 έως και Τετάρτη 18/5 είναι το εξής:
 
 

Τις αργίες τα δρομολόγια διαφοροποιούνται

Τηλέφωνο Πληροφοριών – Εκδοτήρια: 2610 623 886 (-8)

Επιλέξτε από το μενού στο πλάι τον προορισμό για τον οποίο σας ενδιαφέρει να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των δρομολογίων.