Δρομολόγια

      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝO
* Τα δρομολόγια express (Πάτρα-Αθήνα, Αθήνα-Πάτρα) δεν ισχύουν
 
Τα δρομολόγια για την ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7 και την ΠΕΜΠΤΗ 29/7 είναι τα εξής:
 
 
Τα δρομολόγια για τη Δευτέρα 26/7 και την Τρίτη 27/7 είναι τα εξής:
 
 
Τα δρομολόγια από την ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7 έως την ΚΥΡΙΑΚΗ 25/7 είναι τα εξής:
 
 
Τα δρομολόγια για τη Δευτέρα 19/7 και την Τρίτη 20/7 είναι τα εξής:
 
 

Τις αργίες τα δρομολόγια διαφοροποιούνται

Τηλέφωνο Πληροφοριών – Εκδοτήρια: 2610 623 886 (-8)

Επιλέξτε από το μενού στο πλάι τον προορισμό για τον οποίο σας ενδιαφέρει να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των δρομολογίων.