Δρομολόγια Αίγιο – Καλάβρυτα και Διακοπτό – Αίγιο από 14.05.2017

Σας γνωρίζουμε ότι την ΚΥΡΙΑΚΗ 14/5/2017 τα δρομολόγια από :

1. ΑΙΓΙΟ – ΔΙΑΚΟΠΤΟ – Μ.ΣΠΗΛΑΙΟ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ είναι ως κάτωθι: 08,00 – 08,30 – 09,00

2. ΔΙΑΚΟΠΤΟ – ΑΙΓΙΟ ώρα 15,00 -16,00