ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Δρομολόγια Πρωτοχρονιάς (1-1 -2020)

ΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ:
08,00 – 09,00 – 10,00 – 11,00 – 12,30 – 14,00 – 15,00 – 15,30 – 16,00 – 16,30 – 17,00 – 17,30 – 18,00 – 18,30 – 19,00 – 19,30 – 20,00

ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ:
07,30 – 08,30 – 09,30 – 10,30 – 11,30 – 12,30 – 13,30 – 14,30 – 15,30 – 16,30 – 17,15 – 18,00 – 18,45 – 19,30 – 20,30 – 21,30

ΠΑΤΡΑ-ΒΑΡΔΑ: 08,00 – 10,00 – 12,00 – 14,00 – 16,00 – 18,00