Βοήθεια Έκδοσης Εισιτηρίων

Προαπαιτούμενα

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ορθή διαδικασία Έκδοσης Εισιτηρίου και Επιβίβασης στο Λεωφορείο είναι οι εξής:

Έκδοση Εισιτηρίου
 • Υποστήριξη cookies.
 • Ύπαρξη λογαριασμού e-mail.
 • Καταχώρηση ορθών στοιχείων (e-mail, ονοματεπώνυμο, αριθμός κάρτας).
 • Κατοχή μίας εκ των ακόλουθων καρτών: VISA, MasterCard, Maestro, VisaElectron.
 • Εγκατεστημένο Acrobat Reader.
 • Εκτυπωτής.
Επιβίβαση στο Λεωφορείο
 • Προσέλευση με το εισιτήριο εκτυπωμένο συν ένα αντίγραφο αυτού.
 • Προσέλευση στον σταθμό του ΚΤΕΛ 15 λεπτά πριν την αναχώρηση του λεωφορείου.
 • Ο επιβάτης υποχρεούται να φέρει αντίγραφο του εισιτηρίου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
 • Ο επιβάτης υποχρεούται να φέρει μαζί του το εισιτήριο κατά την διάρκεια της διαδρομής και να το επιδεικνύει στον οδηγό ή τον ελεγκτή όποτε και εάν αυτό του ζητηθεί.
 • Απαιτείται η ταυτοποίηση του επιβάτη από επίσημο έγγραφο όπως για παράδειγμα Αστυνομική Ταυτότητα. Όταν το εισιτήριο υπόκειται σε εκπτωτικό καθεστώς, ο επιβάτης οφείλει να έχει μαζί του το αποδεικτικό της έκπτωσης (πολύτεκνη κάρτα, φοιτητική κάρτα κ.α.) και να το επιδεικνύει όποτε αυτό του ζητηθεί.
 • Στην περίπτωση που ο επιβάτης έχει εκπτωτικό εισιτήριο και δεν φέρει μαζί το αντίστοιχο αποδεικτικό τότε θα καταβάλει επιπλέον χρήματα για να καλύψει την τιμή του ολόκληρου εισιτηρίου.

Βήμα 1ο: Επιλογή Αφετηρίας

Στην αρχή της διαδικασίας, επιλέγουμε από το πεδίο “Από” την αφετηρία

Σημ.: Εάν δεν έχει επιλεγεί αφετηρία, δεν πρόκειται να εμφανιστεί Προορισμός στο πεδίο “Προς”.

Βήμα 2ο: Επιλογή Προορισμού, Ημερομηνίας και Θέσεων

Επιλέξτε έναν από τους πιθανούς προορισμούς που εμφανίζονται στο πεδίο “Προς”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημ.: Οι προορισμοί εμφανίζονται βάσει της επιλεγμένης αφετηρίας από το 1ο Βήμα.

Κατόπιν, επιλέγουμε την ημερομηνία κατά την οποία επιθυμούμε να ταξιδέψουμε καθώς και τον αριθμό των εισιτηρίων που θέλουμε να εκδώσουμε. Μόλις ολοκληρώσουμε τις επιλογές μας επιλέγουμε “Συνέχεια”.

Βήμα 3ο: Επιλογή Δρομολογίου

Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δρομολόγια, βάσει των επιλογών μας από τα προηγούμενα βήματα, εμφανίζονται οι διαθέσιμες ώρες των δρομολογίων απ’ όπου επιλέγουμε την ώρα στην οποία θέλουμε να ταξιδέψουμε και κατόπιν πατάμε το κουμπί “Έκδοση”:

Σημ: Σε περίπτωση που δεν μας εξυπηρετούν οι ώρες των δρομολογίων, επιλέγουμε “Αλλαγή” ώστε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία από την αρχή.

Βήμα 4ο: Εισαγωγή Στοιχείων

Σε αυτό το βήμα είναι απαραίτητο να εισάγουμε κάποια στοιχεία προκειμένου να εκδόσουμε τα εισιτήρια με βάσει τις προηγούμενες επιλογές μας.

 • email: Το email όπου θα σταλεί ο απαραίτητος σύνδεσμος προκειμένου να κατεβάσουμε και κατόπιν να εκτυπώσουμε το εισιτήριο. Το αρχείο του εισιτηρίου είναι σε μορφή pdf (Adobe Portable Document Format). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εγκατεστημένος ο Acrobat Reader στον υπολογιστή σας, μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ: http://get.adobe.com/reader/.
 • Επιβεβαίωση: Συμπληρώνετε τα γράμματα που βλέπετε από την εικόνα προκειμένου να γίνει επιβεβαίωση ότι είστε πραγματικός χρήστης και όχι κάποιο πρόγραμμα ή μηχανή.

Έπειτα για κάθε ένα από τα εισιτήρια που θέλουμε να εκδόσουμε (όπως έχουν επιλεγεί στο 2ο βήμα – “Θέσεις”) συμπληρώνουμε τα εξής στοιχεία:

 • Τιμή: Επιλέγουμε την κατηγορία τιμής του εισιτηρίου. Η επιλογή της κατηγορίας γίνεται ως εξής: Εάν το συγκεκριμένο άτομο που θα ταξιδέψει με αυτό το εισιτήριο ανήκει σε κάποια από τις κατηγορίες έκπτωσης τότε την επιλέγει διαφορετικά επιλέγουμε την κατηγορία “Ολόκληρο”.
 • Ονοματεπώνυμο Επιβάτη: Το πλήρες Ονοματεπώνυμο του επιβάτη γι’ αυτό το εισιτήριο.
 • Αριθμός Ταυτότητας/Εκπτωτικής Κάρτας: Προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση του επιβάτη, είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί ο αριθμός της Εκπτωτικής Κάρτας (όπως για παράδειγμα Κάρτα Πολυτέκνων) σε περίπτωση που η κατηγορία τιμής του εισιτηρίου απαιτεί κάτι τέτοιο, αλλιώς καταχωρούμε τον αριθμό της Αστυνομικής Ταυτότητας.

Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσουμε τη διαδικασία είναι να αποδεχθούμε τους όρους χρήσης μαρκάροντας την αντίστοιχη επιλογή. Επιπλέον, εάν επιθυμούμε συγκεκριμένες θέσεις στο λεωφορείο, μαρκάρουμε την επιλογή “Χειροκίνητη Επιλογή Θέσεων”. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το σχεδιάγραμμα του λεωφορείου ενδέχεται να μην είναι ακριβές.

Χειροκίνητη Επιλογή Θέσεων

Εφόσον έχουμε επιλέξει “Χειροκίνητη Επιλογή Θέσεων”, απεικονίζεται σχεδιάγραμμα λεωφορείου (το οποίο πιθανώς να μην είναι ακριβές) από όπου μπορούμε να επιλέξουμε συγκεκριμένες θέσεις. Φροντίζουμε ο αριθμός των επιλεγμένων θέσεων να αντιστοιχεί στις θέσεις που έχουμε δηλώσει από το βήμα 2. Κατόπιν επιλέγουμε “Έκδοση”.


Επιλέγοντας μία θέση από το σχεδιάγραμμα του Λεωφορείου

Σημ.: Εάν για κάποιο λόγο, έχοντας ακολουθήσει τις οδηγίες. η διαδικασία δεν προχωρήσει, αυτό σημαίνει ότι κάποια από τις θέσεις που έχουμε επιλέξει, έχει δεσμευθεί. Σε αυτήν την περίπτωση επιλέγουμε διαφορετικές θέσεις και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία.

Βημα 5ο: Προετοιμασία/Εκτέλεση Πληρωμής

Εφόσον έχουν δεσμευθεί οι ζητούμενες θέσεις, μεταφερόμαστε στην σελίδα όπου κάνουμε μια προεπισκόπηση των επιλογών μας. Εφόσον είναι όλα σωστά, πατάμε “Πληρωμή” ώστε να μεταφερθούμε στο ασφαλές περιβάλλον της Alpha Bank και ακολουθώντας τις εκεί οδηγίες να πληρώσουμε το απαραίτητο ποσό.


Προεπισκόπηση Στοιχείων – Προετοιμασία Πληρωμής

Εφόσον γίνει η πληρωμή στο σύστημα της τράπεζας, ενδέχεται να εμφανιστεί προειδοποιητικό μήνυμα ασφαλείας, στο οποίο θα πρέπει να πατήσετε “συνέχεια” ή “ναι” ώστε να μεταβείτε στη σελίδα μας και να κατεβάσετε το εισιτήριό σας.


Προειδοποιητικό μήνυμα ασφαλείας

Σημ: Σε περίπτωση που η τράπεζα δεν εγκρίνει την συναλλαγή είτε υπάρξει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, αυτόματα μεταφερόμαστε ξανά στην “Προετοιμασία Πληρωμής” ώστε να εκτελέσουμε πάλι τη διαδικασία της πληρωμής.

Βήμα 6ο: Προβολή/Εκτύπωση Εισιτηρίου

Εφόσον η πληρωμή εκτελεστεί επιτυχώς, μεταφερόμαστε σε σελίδα όπου από τον αντίστοιχο σύνδεσμο κατεβάζουμε το αρχείο του εισιτηρίου. Ταυτόχρονα έχει σταλεί e-mail με τον σύνδεσμο, στη διεύθυνση που έχουμε δηλώσει στο βήμα 4. Σε περίπτωση που δεν βρίσκουμε το e-mail ελέγχουμε την ανεπιθύμητη αλληλογραφία μας.

Το αρχείο αυτό είναι απαραίτητο να εκτυπωθεί και να προσκομισθεί κατά την επιβίβαση στο λεωφορείο.


Δείγμα Εισιτηρίου