Ανακοίνωση δρομολογίων περιόδου Πάσχα.

Για το ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11/4/2015 το τελευταίο δρομολόγιο ΑΙΓΙΟ-ΠΑΤΡΑ
ωρα 19:00 και αντίστοιχα ΠΑΤΡΑ-ΑΙΓΙΟ 20:30 –ΠΑΤΡΑ-ΑΧΑΙΑ
20:40-ΠΑΤΡΑ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ 20:40

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ 2015

ΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ 08:00-09:00-11:00-12:30-15:00-16:00-16:30-17:30-18:00-18:30-19:30

ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ 07:30-08:30-09:30-10:30-11:30-12:30-15:00-16:00-17:00-18:00-19:00-19:45

ΠΑΤΡΑ-ΒΑΡΔΑ 08:00-10:00-12:00-14:00-16:00-18:00
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΤΟ 02:30 ΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ