Αλλαγή δρομολογίων Αίγιο – Πάτρα – Αίγιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Την Κυριακή 30/5 /20 το δρομολόγιο από Αίγιο-Πάτρα των 18:00 αλλάζει και γίνεται 19:00

και

Από Πάτρα – Αίγιο των 19:00 αλλάζει και γίνεται 20:00