Αλλαγή δρομολογίου Θεσσαλονίκης

Από την ΤΕΤΑΡΤΗ 19/6/2013 τα δρομολόγια ΠΑΤΡΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ διαμορφώνονται 08:30-12:30-16:30
και αντίστοιχα ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΑΤΡΑ 08:30-11:30-16:30