Νέο Δρόμολόγια προς Αλβανία

Από 29/04/2013, νέο δρομολόγιο Αθήνα – Πάτρα – Τίρανα – Σκόρδα Αλβανίας καθημερινά, πληροφορίες εκδοτήρια Κτελ Ν. Αχαϊας τηλ. 2610 623886-7-8.