Κατάργηση δρομολογίου Θεσσαλονίκης

Από Παρασκευή 21/6/2013 και για κάθε Παρασκευή και Κυριακή καταργείται το δρομολόγιο Πάτρα – Θεσσαλονίκη ώρα 21.00 και Θεσσαλονίκη – Πάτρα ώρα 21.00 αντίστοιχα.